شرکت بنیان کشت از سال ۱۳۷۶ خورشیدی آغاز به کار کرد تا به عنوان یک مرکز تحقیقات آگروژنتیک دانه های روغنی در این زمینه خدمات دهد.
وارد کردن نمونه های بذری آفتابگردان و کلزا از شرکت ها و موسسات شناخته شده بین المللی و برقراری یک سری مطالعات پایه ای روی آنها که عمدتا از سال ۱۳۷۸ خورشیدی شروع شد، عرصه مساعدی را برای انتخاب ارقام و هیبریدهای مناسب در شرایط آب و هوایی ایران فراهم کرد.
بدین ترتیب برای اولین بار درکشور، تولید بذر هیبریدهای آفتابگردان خارجی در سطوح وسیع پایه گذاری شد.
در سال ۱۳۸۲ خورشیدی اولین بذر هیبرید این شرکت با وارد کردن بذور والدین هیبریدهای ۲۵ HYSUN36- HYSUN33 – HYSUN از کمپانی پاسیفیک سیدز استرالیا به میزان بیش از ۳۲ تن تحت لیسانس همان شرکت با موفقیت در داخل کشور تولید و به ارگان ذیربط برای توزیع بین کشاورزان تحویل شد.
از مزیت های بذرهای هیبریدی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- قابلیت تولید بیشتر در سطح بیش از یک تن در شرایط آبی و بیش از ششصد کیلوگرم در شرایط دیم
۲- یکنواختی در رسیدن طبقات محصول که امکان برداشت همزمان با کمباین می دهد.
۳- مقاومت در برابر امراض بذرها