ترمینال تخلیه و بارگیری بندرعباس: برای ذخیره سازی و توزیع سراسری روغن خام وارداتی، مخازن به ظرفیت ۲۵۰٫۰۰۰ تن و ایستگاه های تخلیه و بارگیری در اراضی پشتیبانی بندر شهید رجائی در سال ۱۳۸۵خورشیدی احداث شد. که در مجموع بزرگترین ترمینال تخلیه و بارگیری روغن در خاورمیانه را پدید آورده است.
دو خط لوله ۱۲ اینچی مجهز به سیستم کویل بخار و عایق کاری شده، رابط مخازن با ایستگاه تخلیه و بارگیری است.
تخلیه روغن توسط تلمبه خانه پر قدرت ترمینال شرکت در اسکله های ۲۳ و ۲۴ بندرگاه شهید رجائی صورت می گیرد.
عمل بارگیری تانکرها نیز در ایستگاه ترمینال توسط پمپهای سانتریفیوژ به قدرت ۳۰۰ تن در ساعت انجام می شود کیفیت کلیه روغن ها و چربیهای وارداتی در بدو ورود توسط شرکت، کنترل و میزان مواد اضافی آنها مشخص می شود. هم چنین تعدادی از مخازن ترمینال بندرعباس با برخورداری از تکنولوژی گرمکن امکان نگهداری انواع روغن پالم را نیز دارا هستند .