وبلاگ

قابلیت تولید بیشتر در سطح بیش از یک تن در شرایط آبی و بیش از ششصد کیلوگرم در شرایط دیم

یکنواختی در رسیدن طبقات محصول که امکان برداشت همزمان با کمباین می دهد.

مقاومت در برابر امراض بذرها

به نام آن که به کیهان کیان بخشید و به هستی حیات داد

آفرینش در جهان، خصوصیتی است که توسط خداوند برای انسان، به ودیعه گذاشته شده است. آسایشی که اکنون انسان بدست آورده و از آن لذت می برد؛ بدون تلاش های پیشینیان در این امر به وجود نمی آمد. در واقع، با ادامه تلاش های وسیع و مقاصد قوی پیشتازان، دنیا و بشریت در انتظار آینده […]

شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو)

این کاتالوگ تقدیم می شود به خاطره عزیز مهندس رضا ضیایی از بنیانگذاران شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو)